Lieve

Lieve Scheepers


BelgiŽ

Met alle neuzen dezelfde kant op én elkaar blijven zien …

 

De beleving van schoonheid rondom een persoon, een verhaal, een idee, een organisatie, een voorwerp: … dat is voor mij een diepe drijfveer in het leven. Ook in mijn werk als procesbegeleider en coach ga ik er steeds naar op zoek. Ik vertrek vanuit de kracht die er al is, nieuwsgierig, met mildheid en waardering. Ook de lastige, weerbarstige dingen horen daarbij. In het werken aan verandering zijn ‘weerstand, ja-maars, hakken in het zand’ voor mij uitingen van betrokkenheid, onzekerheid en ongerustheid over wat er gaat gebeuren en waar men geen invloed op denkt te hebben. Die emoties en gedachten verdienen aandacht. Het zijn krachtige beschermers van onze onderliggende kwetsbaarheid.

Ik ben gefascineerd door de samenhang der dingen en durf de complexiteit ervan goed in de ogen te kijken: hoe is elk individu verbonden met het grotere geheel, met het team of de organisatie? Welke dynamieken laten zich zien of net niet? Ik heb een antenne voor onderliggende patronen, voel waar energie zit en waar ongemak. Ik schep graag een veilige setting waarin mensen elkaar in alle rust hun verhalen over wat hen bezig houdt kunnen vertellen en met aandacht kunnen luisteren. Dit contact leidt tot onderlinge verbinding, wederzijds vertrouwen en gevoel van gelijkwaardigheid. Op die basis kan je samen werken aan resultaten, met oog voor de overeenstemming en ruimte voor de verschillen. Weg én doel gaan hand in hand:  met alle neuzen dezelfde kant op én elkaar tegelijk blijven zien. Dat is soms een confronterende uitdaging.

Steeds beter weet ik waar mijn kracht ligt en wat de effecten van mijn handelen zijn. Toch blijft bescheidenheid in wat ik in beweging kan brengen voor mij een belangrijk principe. Mensen voelen namelijk zelf wel wat er in hun leven, hun werk, hun organisatie nodig is. Mijn blik van buiten kan helpen om dit handen en voeten te geven. Beweging creëren en een verandering in gang zetten is voor mij pas kansrijk als er partnerschap groeit met de opdrachtgever en met de mensen om wie het gaat. Partnerschap ervaar ik, wanneer de relatie open is, we het  veranderproces samen vormgeven en dit alles wederzijds bespreekbaar is. Samen blij zijn met elk stapje vooruit en ook kritisch reflecteren wanneer het stokt.
Wederzijdse betrokkenheid is voor mij de basis van een goede samenwerkingsrelatie. Daar investeer ik veel in, en wie weet op een dag wel samen met u!