Gert Jan van Schaik

Gert-Jan van Schaik


Nederland

Veranderen van onderop

Met gevoel veranderen, zorgvuldig en betrokken, daar sta ik voor. Het liefste werk ik daarbij van onderop aan een strategie of oplossing, waarbij iedereen vanuit zijn eigen expertise en gezond verstand mee denkt.


Er is niet de luxe van reactiviteit. We moeten bewegen. De wereld staat bepaald niet stil op het moment. Je moet je verhouden tot het speelveld van de organisatie, en nadenken over hoe jouw organisatie(onderdeel) nog relevant kan zijn over een paar jaar. Ik sla daarbij graag de brug tussen hard en zacht, en verbind mensen en middelen met de context.

 

Doorleven leidt tot actie

Mensen maken de organisatie, werken samen om iets te bereiken. Daarom spreek ik graag over de ‘wij-intentie’: wat verandert er als je je intentie breder maakt en zo veel mogelijk stakeholders includeert? In mijn ervaring neemt de kracht toe, van zowel het individu als van het geheel. Daarbij is het belangrijk dat de mensen die de organisatie vormen de visie en missie doorleven: de consequenties letterlijk voor zich zien en voelen. Dus ik laat ze de toekomst voorstellen en vraag ze om er in te stappen. En hun ambities om te zetten in acties. Daarna gebruik ik het waarderende perspectief, wanneer doet men al het nieuwe en gaat het al goed.

 

Stilte als motor

Als je wilt excelleren, of echt vernieuwend wilt zijn, moet je aandacht geven aan hoe je bent. Want het onderscheid tussen goed en buitengewoon goed is niet je kennis of slimheid, maar de kwaliteit van je aanwezigheid. Ben je in staat om op het juiste moment precies dat te doen wat het verschil maakt? Ik begeleid teams graag naar de plek van verbinding, van rust en overweging. Zodat intuïtie de ruimte kan krijgen, creativiteit tot vorm komt, en mogelijkheden zich aandienen.
 

Bewustzijn in het werk

Ik heb dat zelf op een intensieve manier ervaren tijdens een fulltime boeddhistische retraite van 3 jaar en 3 maanden die ik tussen 2006 en 2009 heb gedaan. Studie en contemplatie werden afgewisseld met maanden van stilte in een diepgaand onderzoek naar de essentie van bewustzijn.

 

Sindsdien ben ik gemotiveerd bezig mijn inzichten en ervaringen te vertalen naar mensen in organisaties. Ik vind het een uitdaging om aansluiting te vinden en niet af te stoten door ‘zweverig’ te zijn. Hierin is nog veel te doen en daarom publiceer en spreek ik regelmatig over thema’s als meditatie, bewustzijn en intuïtie in het werk. Bijvoorbeeld in de vorm van het boek ‘Excelleren in je werk. Het verschil tussen goed en buitengewoon goed’.