HomeCalendarEvent
30 juni

LIBREAU | Taalkracht I Christien Brinkgreve en Eric Koenen

This page is not available in English - View in Dutch:

Op uitnodiging van Lieve Scheepers nemen auteurs Christien Brinkgreve en Eric Koenen ons in dit Libreau mee in hun boek dat in Nederland veel aandacht krijgt: "Taalkracht, anderen woorden, andere werelden".

 

Waarover gaat het?

"Let heel goed op taal, want dat gaat vooraf aan daden", zei Angela Merkel recent. In dit Libreau krijgen we duiding over betekenisvolle taalverschuivingen in ons dagelijkse samenleven, welke invloed dat op ons als mens heeft en hoe ons denken en handelen daarmee samen kan hangen. We bieden in een halve dag inhoud, inspiratie tot reflectie en een aanpak om te leren en te werken in de eigen werkpraktijk.

 

Voor wie?

Voor ieder die de taal gebruikt. Veranderkundigen, HR-Professionals, interne en externe Adviseurs en al wie wel eens ervaart dat woorden impact hebben op hoe je denkt en handelt.

 

Wat gaan we doen?

De auteurs nemen ons mee in hun drijfveren om dit boek te schrijven en in het maakproces. Zo brengen ze het rijke pallet aan schrijvers uit hele diverse disciplines die aan dit boek meeschreven binnen en kunnnen we vanuit vele perspectieven naar het veranderende taalgebruik om ons heen kijken. Vervolgens maken zoals steeds de link met de eigen werkpraktijk. We onderzoeken hoe taal vernieuwing kan stimmuleren en belemmeren, hoe onze woorden onze werkelijkheid kunnen maken en breken en welke invloed we daar zelf op kunnen en willen nemen.

 

 

Met Libreau brengt Lieve Scheepers mensen bij elkaar rond een auteur van een boek. In die volgorde. "Het is de auteur die me als mens raakt, me aan het denken zet en in meest ruime zin bijdraagt aan het vakgebied van 'Leren en Ontwikkelen'. Met elke auteur kijk ik naar de beste vorm om te werken rond het boek. We bieden in een halve dag of meerdere dagen inhoud en een aanpak om te leren en te werken in de eigen werkpraktijk." Libreaus zijn voor iedereen die als zelfstandige of in een organisatiecontext samenwerkt met anderen als Leidinggevende, interne of externe adviseur, HR-professional, of vakgenoot in het brede domein van leren en veranderen.