Inspirationsblog

8 blogposts Found in der Kategorie "" Filter ausblenden von Belgium Filter ausblenden

Dieser Eintrag steht nicht auf Deutsch zur Verfügung.

Beweging creëren met Appreciative Inquiry

4 Oct

Beweging creëren met Appreciative Inquiry

Op Managementsite.nl verscheen een mooie casebeschrijving van Saskia Tjepkema over de Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), een zelfstandig functionerend onderzoeksinstituut waar men werkt aan preventie, bestrijding en controle van dierziekten . "Een negatieve MTO uitslag was de trigger… Er moest iets gebeuren, maar wat?...

Dieser Eintrag steht nicht auf Deutsch zur Verfügung.

Verandering ontstaat gesprek voor gesprek

10 Sep 15

Verandering ontstaat gesprek voor gesprek

Werken aan organisatieverandering doen we soms op speciaal daarvoor bedoelde momenten: tijdens een heidag, een strategie-tweedaagse, een workshop die speciaal rond het veranderproject is georganiseerd. Daarnaast zijn er een heleboel andere momenten waarop je als leidinggevende of procesbegeleider bezig bent om verandering of beweging aan te moedigen. In je team, in jouw organisatieonderdeel of in het gedrag of de manier van kijken van die ene collega... De kleine impulsen die je elke dag op de werkvloer wel of niet geeft zijn op den duur misschien nog wel belangrijker dan de geplande grote expliciete veranderinterventies. Verandering en beweging gaat immers gesprek voor gesprek. Appreciative Inquiry werkt op basis van dat principe. Hoe zet je dat effectief in? Hoe werkt het?

Dieser Eintrag steht nicht auf Deutsch zur Verfügung.

Experimenteren en improviseren

12 Jan 15

Experimenteren en improviseren

In Appreciative Inquiry gaat het naast het creëren van verbinding en verdieping, ook juist over nieuwe energie en ideeën voor actie creëren. Door al doende te leren en te onderzoeken. En te experimenteren in het werk. Hoe zorg je voor voldoende experimenteerruimte? Wat maakt werken...

Dieser Eintrag steht nicht auf Deutsch zur Verfügung.

De kracht van aanmoediging: van goed idee naar nieuw gedrag

17 Nov 14

De kracht van aanmoediging: van goed idee naar nieuw gedrag

Gesprekken die we voeren vanuit een Appreciative Inquiry (AI) insteek mobiliseren energie, enthousiasme en concrete ideeën voor verbeterstappen. Bij een geslaagd gesprek gaan mensen vol drive en goede voornemens weg. Hoe houd je dat vast op een manier waardoor het eigenaarschap bij de mensen zelf...

Dieser Eintrag steht nicht auf Deutsch zur Verfügung.

Negatieve emoties pakken als startpunt voor beweging

30 Sep 14

Negatieve emoties pakken als startpunt voor beweging

Het centrale uitgangspunt van Appreciative Inquiry is: door samen onderzoek te doen naar kracht en vermogen, ontstaan ideeën voor vernieuwing én de motivatie bij betrokkenen om samen werk te maken van die ideeën. Maar betekent dit dat je het alleen mag hebben over wat goed...

Appreciative Inquiry und die Kraft von Fragen

2 Jun 14

von: Joeri Kabalt - Profil | Kategorie: Inspiration Spaß
Appreciative Inquiry und die Kraft von Fragen

In der Appreciative Inquiry (= Wertschätzende Erkundung) sind Fragen ein Kernelement. Die Fragen, die wir uns stellen, als Personen oder als System, legen die Richtung fest, in die wir uns entwickeln. Welche Art von Fragen kann also helfen, eine Bewegung in die gewünschte Richtung anzustoßen?...

Dieser Eintrag steht nicht auf Deutsch zur Verfügung.

When Appreciative Inquiry leads to transformational change

16 May 12

von: Saskia Tjepkema - Profil | Kategorie: Inspiration
When Appreciative Inquiry leads to transformational change

“Appreciative Inquiry has the potential to unleash transformational change.” Professors Ron Fry and Gervase Bushe agree upon that. “It has been proven, in practice, but also by research. So the real challenge now is to figure out how to really make that potential come true.”

They delivered a keynote speech during the World Appreciative Inquiry Conference. In the first half they stressed the generative nature of AI, during the second part they explored different things we can do as AI practitioners, to increase the impact of any AI intervention.

Dieser Eintrag steht nicht auf Deutsch zur Verfügung.

Appreciative Inquiry: it's about more than positivity

14 May 12

von: Saskia Tjepkema - Profil | Kategorie: Inspiration
Appreciative Inquiry: it's about more than positivity

Appreciative Inquiry is about engaging people in lively dialogue and reflections around powerful questions in order to foster development. 'A human system moves in the direction of its questions', is one of AI's core principles. So asking the right ones is key, those that bring energy and new ideas.

At the Fifth World Appreciative Inquiry Conference last April, prof. Ron Fry and prof. Gervase Bushe, held an interesting keynote on this generative nature of AI. As Ron Fry puts it: “The most amazing aspect of AI to me is that it always sets people in motion. Few begin an AI summit wanting more work to do; nearly all leave having volunteered to new cooperative action. Something happens: we call it generativity.”